fbpx
การคืนสินค้าและการคืนเงิน

การคืนสินค้าและการคืนเงิน
การคืนสินค้าและเงิน SP9.bz รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ พร้อมใบเสร็จต้นฉบับ และฟอร์มขอคืนสินค้าด้านล่างนี้ โดยสินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่มีจุดเสียหาย และยังไม่ได้ใช้งาน ในกรณีลูกค้าเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าอันเนื่องมาจากไม่พอใจในสินค้า
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเล็ก, คิดว่าใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
 2. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
 3. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน
 4. ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าซ้ำกับสินค้าที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว

ทาง SP9.BZ รับเปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

 1. สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ เช่น เรียงหน้าสลับ หน้าขาดหาย
 2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 3. สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
 4. ทาง SP9.bz จัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
 5. ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทางบริษัทฯส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

ขั้นตอนการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถที่จะแนบหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมกับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทั้งนี้ทางลูกค้าเป็นเองจะผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ จัดส่งที่

 

บจก. เบสดีล

38/6 ซ.ลาดพร้าว83 ถ.ลาดพร้าว คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเหตุ

 • การคืนสินค้าทางไปรษณีย์ ให้แนบใบเสร็จพร้อมสินค้า จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการ (หลังจากได้รับสินค้าแล้ว) เพื่อยืนยันสถานการณ์การคืนสินค้า
 • การส่งคืนสินค้ากลับให้ลูกค้าทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ
 • SP9.bz ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
 • ในกรณีที่ SP9.bz ไม่มีสินค้าที่สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ ลูกค้าสามารถเลือกสินค้ารายการอื่นในราคาเดียวกันได้
×

Cart